NL EN

Mentoren

Mentor worden?
Deelname aan het MentorProgramma geeft u gelegenheid uw eigen vaardigheden als trainer/ coach/ begeleider op peil te houden en aan te scherpen. Daarnaast blijft u op intensieve wijze in contact met de belevingswereld van jongeren, de werknemers (en werkgevers!) van morgen.

Mentoring levert een wezenlijke bijdrage aan groei en succes. Mentees (studenten) bereiken hun doelen beter en sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die dezelfde weg al eerder heeft afgelegd. Zij maken gebruik van de successtrategieën van de mentor. De kracht van mentoring zit in het feit dat alle betrokkenen er baat bij hebben.

* De mentee krijgt meer zelfvertrouwen en het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan.
* De mentor deelt zijn eigen ervaring, kennis en inzicht, is een nog actiever en meer gewaardeerd 
  lid van de maatschappij en wordt zo een rolmodel.
nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall