NL EN

Klankbordgroep


Het co÷rdinatiepunt MentorProgramma Friesland wordt gevoed door de klankbordgroep, bestaande uit directeuren, bestuurders van (non)profit instellingen en ondernemers. De klankbordgroep komt gemiddeld twee keer per schooljaar bij elkaar, met als doel het programma scherp te houden, nieuwe ingangen te creŰren en de koers afstemmen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Leden van de klankbordgroep:


Mw. Alie Feenstra, adviseur SBB

Dhr. Fahri Mintes, ondernemer, lid Netwerk Parasol

Mw. Feikje Gjaltema, teamleider Gemeente Leeuwarden

Mw. Marianne van Hall, Rotaryclub Oldehove

Dhr. Iwan van der Wei, ondernemer/coach

Mw. Asha Kalloe, beleidsmedewerker Wellzo

Mw. Clary Bangma, projectleider, GGD Fryslan
nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall