NL EN

EU Project SUPREME

MentorProgramma Friesland heeft samen met organisaties uit zes landen een grootschalig project geleid van de Europese Unie. Het project maakte deel uit van het Leonardo da Vinci educatie- en trainingsprogramma ‘Transfer of Innovation’. In 2012-2014 hebben ROC’s, bedrijven en overheden uit Europa kennisgemaakt met mentoring als begeleidingsinstrument. Daarbij diende MentorProgramma Friesland als basis, aangevuld met specifieke tools uit de deelnemende landen. Het project maakte mentoring een toepasbare methodiek in Europa.

Schooluitval op het middelbaar beroepsonderwijs is een vraagstuk waar men zich in heel Europa over buigt. MentorProgramma Friesland heeft bewezen dat mentoring bijdraagt aan het tegengaan van schooluitval. Dankzij de begeleiding van mentoren uit het werkveld en vervolgstudie, groeien de deelnemers in zelfvertrouwen. Ze ontwikkelen hun (loopbaan)identiteit omdat ze leren bewuste keuzes te maken.

Supreme Logo A4 vernieuwde kleuren

Het project ging onder de werktitel SUPREME (SUccessful PRevention of Early drop-outs through MEntoring) op zoek naar een manier om ook andere landen de mogelijkheid te geven een dergelijk mentorprogramma op te zetten. MentorProgramma Friesland werd hiertoe uitgebouwd, geoptimaliseerd en Europees toepasbaar gemaakt.

Samen met Inqubator Leeuwarden, ROC’s uit Finland, Portugal en Litouwen, het Turkse ministerie van onderwijs, een Business Innovation Centre uit Italië en een Europees mbo-netwerk in België ging MentorProgramma Friesland de methodiek delen en omschrijven. Centraal staat de vraag: wat maakt een mentorprogramma succesvol en hoe kan het geïntegreerd worden in de lange termijn strategie van onderwijs, overheid en het werkveld?

Om een dergelijk mentorprogramma te implementeren in de EU werd in de eerste fase van het project de nodige kennis opgedaan over de situatie op het gebied van schooluitval en mentoring in de partnerlanden. Ook de verschillende culturele en economische aspecten kwamen aan bod om de methode aan te passen aan verschillende situaties.


Handleiding en instrumenten

Wilt u de resultaten van project Supreme bekijken? Download hier de handleiding.
Partners hebben ook vele tools ontwikkeld om mentoring te introduceren in Europa binnen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. U kunt via de website de 'tools' downloaden: www.supreme-mentoring.eu
Immagine_016
nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall