NL EN

Onderzoek

Op zoek naar een onderzoeksopdracht?


MentorProgramma Friesland en het European Center for Evidence-Based Mentoring nodigen je uit om deel te nemen aan de volgende onderzoeken:

* Europees beleid en mentoring. Wat zijn de aanknopingspunten tussen beleidsagenda's van de EU en mentoring? zoals de Skills Agenda van juni 2016.

* Organisatievorm van een community van Europese mentorprogramma's: mogelijkheden en advies

* Effectiviteit van mentorrelaties van kinderen in de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs in Friesland. Effectmeting.

* Ondernemerschap en mentoring. Wat is het effect van een mentorrelatie op ondernemend handelen van studenten?

* Fondsenwerving. Wat zijn de mogelijkheden van Europese mentorprogramma's op het gebied van fondsenwerving?

* Hoe ziet het Europese en Nederlandse mentoring werkveld er uit? Het ontwikkelen van een online tool voor de herkenbaarheid.

Deze opdrachten kunnen plaats vinden in het kader van afstuderen (bachelor scriptie) of kleinere opdrachten tijdens minoren. De onderzoeken bieden de mogelijkheid een praktijkgericht onderzoek te doen in een maatschappelijk context: mentoring. De opdrachten worden in overleg ingevuld. We houden hierbij rekening met beschikbare ervaring, belangstelling en tijd!

Belangstelling? Neem contact met ons op!


Lopend onderzoek met Rijksuniversiteit Groningen


Mentoring makes a difference- Waarom eigenlijk?

Hoewel we weten dat mentoring leidt tot positieve uitkomsten, weten we minder over waarom en hoe het werkt, wanneer en bij wie. Wanneer is er een klik tussen mentor en mentee? Waarom en wanneer wordt mentoring als succesvol ervaren, op de korte termijn en op de lange termijn?

Met behulp van kwantitatief longitudinaal onderzoek gaan wij in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een antwoord op deze vragen vinden. Op lange termijn willen wij hiermee een bijdrage te leveren aan Evidence Based Mentoring.

Voor meer informatie klik op deze link voor de flyer.
Wilt u meer weten over het onderzoek, stuur een mail naar Friederike Doerwald van de Rijksuniversiteit Groningen.Bent u / ben jij deelnemer aan het onderzoek?


Dan kunt u / kun jij via DEZE LINK de vragenlijst opstarten.
Hartelijk dank voor het meedoen!

Meedoen aan dit onderzoek wordt nu nog gemakkelijker! Via deze link kunnen deelnemers naar de vragenlijst gaan, de eigen persoonlijke code intoetsen en aan de slag gaan nadat een mentorgesprek heeft plaatsgevonden.


Verrijkende relaties - Helffer Kootkar onderzoeksprijs


"Mentoring is de laatste jaren verschoven van een veelbelovend instrument naar een bewezen instrument om jongeren zelfvertrouwen te geven en te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden die zij in hun verdere leven kunnen inzetten (Rhodes, 2002; 2005; Vos, Pot & Dotinga, 2012). Er is echter nog weinig inzicht in wat mentoring op de langere termijn oplevert voor jongeren die een mentor gehad hebben, en hoe deze jongeren zich na het mentorcontact een weg weten te vinden in (vervolg)opleidingen en op de arbeidsmarkt. Om de mentormethodiek van MentorProgramma Friesland verder te ontwikkelen is er een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van mentoring op langere termijn, en daarnaast ook om de werkzame factoren voor de sterke verbinding met het bedrijfsleven gestructureerd in kaart te brengen."

Wilt u de resultaten lezen van een grootschalig onderzoek naar de langetermijn effecten van mentoring? Download de publicatie hier.


nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall