NL EN

Tips voor het contact met de mentee

Voor een goede wisselwerking tussen jou en je mentee kun je goed voorbereid te werk gaan aan de hand van onderstaande punten. Daarbij zijn een aantal tips handig om te weten. Bijvoorbeeld hoe je effectief kunt luisteren, hoe je omgaat met feedback en een aantal richtlijnen voor jullie onderlinge contact.

Kenmerken van een succesvolle mentorrelatie:
Een mentorrelatie heeft een aantal karakteristieken waarvan de onderstaande kenmerken het succes of het mislukken bepalen.

Vertrouwen en respect
Een succesvolle relatie tussen de mentee en de mentor staat en valt met vertrouwen en respect. Ontbreken deze, dan zullen onderliggende gevoelens nooit besproken worden met het gevolg dat de relatie geen ruimte krijgt zich te ontwikkelen.

Wederzijdse voordelen
Hoewel er wordt verwacht dat vooral de mentee voordeel haalt uit de relatie, moeten er voor de mentor ook voordelen zijn. Wederkerigheid is hier essentieel.

Wederzijdse verantwoordelijkheden
Mentorschap is partnerschap. De mentor en de mentee zijn beiden even verantwoordelijk voor het succes van de relatie. Duidelijkheid over elkaars rollen zal voorkomen dat er misverstanden of verschillen ontstaan.

Dynamiek
Behoeften en omstandigheden veranderen en benvloeden de mentorrelatie. De intensiteit, de intimiteit, de gerichtheid en de lange adem van de relatie zullen een dynamisch karakter moeten hebben.

Uniciteit
Door de persoonlijke karakteristieken en stijlen die elke persoon inbrengt in de mentorrelatie, heeft elke relatie een eigenheid, uniek ten opzichte van een andere.

Lange termijn relatie
Mentoring is een ontwikkelingsactiviteit. Dit houdt in dat het resultaat over een langere termijn te meten is. Deze lange termijn relatie wordt gedomineerd door wederzijdse initiatieven en ervaringen.
nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall