NL EN

European Center for Evidence-Based Mentoring

Oprichting European Center for Evidence-Based Mentoring

Met ingang van 17 maart 2016 startten MentorProgramma Friesland en partnerinstellingen Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, Stenden en NHL Hogeschool een Europees centrum voor mentoring. Dit centrum zal onderzoeken uitvoeren in Europa, in nauwe samenwerking met het gelijknamige Center for Evidence-Based Mentoring in de VS. De wetenschappelijke basis van het Center krijgt vorm door professor J. Rhodes van de University of Massachusetts Boston die ‘visiting professor’ wordt. 

Inleiding

Mentoring is een instrument dat werkt! Niet alleen in de aanpak van jeugdwerkloosheid en verbinding met het bedrijfsleven, maar ook in het stimuleren van doorstroom naar volgende opleidingsniveaus, het realiseren van studiesucces, excellent en ondernemend gedrag speelt mentoring een sterke rol.
Het mentoring-werkveld groeit in aantal programma’s en omvang per programma. Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. MentorProgramma Friesland biedt sinds 1997 externe begeleiding aan jongeren in het beroepsonderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Werken vanuit de kracht staat hierbij centraal.

Echter, onderzoek naar de kwaliteit, methodiek en effectiviteit van mentoring staat nog in de kinderschoenen. Onderzoek naar de invloed van mentoring op de bovengenoemde ontwikkelgebieden is van belang om een optimale vormgeving van mentoring tot stand te brengen. De toenemende mobiliteit van jongeren én hun behoefte aan doorlopende mentoring, vragen om een internationale aanpak en een grensoverschrijdend netwerk in Europa.

MentorProgramma Friesland als initiatiefnemer

Mentorprogramma Friesland onderzoekt sinds enkele jaren de effecten van haar eigen programma. Zo is de ambitie gegroeid meer kennis over mentoring te genereren, deze te ontsluiten en beschikbaar te stellen in het Europese netwerk. Het programma is een samenwerkingsverband van het Friese beroepsonderwijs op zowel MBO als HBO niveau. Dit biedt een uitstekende basis van waaruit onderzoek vorm gegeven kan worden; praktijkgericht onderzoek, in combinatie met mentorprogramma's in de praktijk, met de mogelijkheid om mentoring in en rond het onderwijs te organiseren.

Wetenschappelijke basis in samenwerking met de VS

Om aan deze kennishub de nodige wetenschappelijke basis te geven, zullen de partners van MentorProgramma Friesland en diverse lectoraten van Stenden en NHL Hogeschool gaan samenwerken. Deze samenwerking wordt mede vormgegeven door betrokkenheid van het onderzoekslab van MENTOR/UMB Center for Evidence-Based Mentoring in de VS. In 2004 is het center opgericht om grootschalige onderzoeken uit te voeren naar alle aspecten van mentoring. Dit alles met als doelstelling de effectiviteit en de kwaliteit van mentoring te vergroten door “evidence-based” te werken.

Onderzoek en praktijk

Het European Center is een methodische en fysieke eenheid van de onderwijsinstellingen (MBO en HBO) en biedt een voortdurende bron van leren aan studenten. Het is een onderzoeks- en leeromgeving die jongeren uitdaagt om hun opdrachten in een breed Europese context uit te voeren. Het Center is een plaats waar masters studenten / medewerkers van de eigen betrokken instellingen, PhD studenten en internationale studenten onderzoek doen.
Het is een kwalitatief hoogstaande organisatie op het gebied van mentoring. Door regelmatige uitwisseling van medewerkers en studenten, worden de ‘state-of-the-art onderzoeksresultaten’ en ‘visie over het samengaan van praktijk en onderzoek’, tussen de VS en Europa uitgewisseld.

Lancering van het European Center for Evidence-Based Mentoring

In september 2015 hebben de Friese onderwijsinstellingen de Memorandum of Understanding getekend met professor Jean Rhodes, directeur van MENTOR/UMB Center for Evidence-Based Mentoring, en met de heer W. Kooyker, bestuursvoorzitter van MENTOR. De MOU is een mijlpaal voor de startende samenwerking tussen het Center in de VS en het Europese Center.


Op 17 maart vond de officiële lancering van het European Center for Evidence-Based Mentoring plaats tijdens de European Mentoring Summit in Leeuwarden.


nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall