NL EN

Onderzoeksthema's

MentorProgramma Friesland en het European Center for Evidence-Based Mentoring nodigen je uit om deel te nemen aan de volgende onderzoeken:

* Europees beleid en mentoring. Wat zijn de aanknopingspunten tussen beleidsagenda's van de EU en mentoring? zoals de Skills Agenda van juni 2016.

* Organisatievorm van een community van Europese mentorprogramma's: mogelijkheden en advies

* Effectiviteit van mentorrelaties van kinderen in de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs in Friesland. Effectmeting.

* Ondernemerschap en mentoring. Wat is het effect van een mentorrelatie op ondernemend handelen van studenten?

* Fondsenwerving. Wat zijn de mogelijkheden van Europese mentorprogramma's op het gebied van fondsenwerving?

* Hoe ziet het Europese en Nederlandse mentoring werkveld er uit? Het ontwikkelen van een online tool voor de herkenbaarheid.

Deze opdrachten kunnen plaats vinden in het kader van afstuderen (bachelor scriptie) of kleinere opdrachten tijdens minoren. De onderzoeken bieden de mogelijkheid een praktijkgericht onderzoek te doen in een maatschappelijk context: mentoring. De opdrachten worden in overleg ingevuld. We houden hierbij rekening met beschikbare ervaring, belangstelling en tijd!

Belangstelling? Neem contact met ons op!

nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall