NL EN

Studiepunt

Voor het studentmentorschap komen alle HBO-opleidingen in aanmerking. Mentoring past goed bij vakken als: gesprekstechnieken, communicatie, SLB en (zelf)management tijdens de gehele opleiding.

Voor de urenadministratie kun je als studentmentor de uren die je wekelijks of om de week maakt, bijhouden. Ons co÷rdinatiepunt tekent dit voor je af, waarna je het bij je opleiding kunt inleveren voor de studiepunt. Zie pagina 'Formulieren' voor een logboek en een overzichtsformulier.

nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall