NL EN

Alumni netwerkbijeenkomst 4 juli 2018

WIJ ORGANISEREN EEN EVENEMENT VOOR ONZE ALUMNI - EEN UNIEKE KANS OM MENSEN TE TREFFEN, ERVARINGEN DOOR TE GEVEN, NIEUWE IDEEEN OP TE DOEN EN TE NETWERKEN

Nieuw in Friesland: een alumni netwerk voor oud-studenten van het Friese mbo en hbo, georganiseerd door MentorProgramma Friesland en leerbedrijf Present Promotions in samenwerking met SpareSpace.

Ben je een oud-student van het Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, NHL Stenden hogeschool en VHL ?
Heb je in het verleden meegedaan aan activiteiten van MentorProgramma Friesland en de leerbedrijven Present Promotions en O3 Leeuwarden? 
Ben je mentee of studentmentor geweest?
Liep je stage bij ons? Deed je opdrachten of onderzoeken?

Kom dan naar ons ALUMNI-EVENEMENT op 4 juli 2018 in de Kanselarij (Turfmarkt 11 in Leeuwarden).

Tijdens dit evenement hoor je inspirerende verhalen, tref je oude bekenden en leer je nieuwe mensen kennen. Het thema van het komende evenement is: van ondernemendheid naar ondernemerschap.

Programma:
16:00 uur - inloop
16:15 uur - welkom door het alumni-bestuur
16:30 uur - verhalen van onze alumni
16:45 uur - discussie en ronde tafel gesprekken
17:45 uur - presentatie van de komende activiteiten
18:00 uur - afronding

Dit evenement is de tweede in een reeks activiteiten die we in 2017 zijn gestart. In nauwe samenwerking met een groep alumni hebben we een platform opgericht met als doel alumni actief te betrekken in ons programma en in de ontwikkelingen van onze scholen Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, NHL Stenden hogeschool en VHL hogeschool.

KOM OP 4 JULI NAAR HET ALUMNI-EVENEMENT EN WORD ONDERDEEL VAN HET NETWERK.
Aanmelding kan via de mail.

Tot ziens!


Over ons alumni-platform


Word onderdeel van ons alumni-platform en doe mee aan de volgende mogelijkheden:
- jaarlijks twee evenementen met een thema (in november en in juni)
- gastspreker worden bijeenkomsten met studenten, mentees en stagiaires van onze leerbedrijven
- mogelijkheid bieden voor job-shadowing aan huidige mbo en hbo studenten
- mentor worden
- volgen van modules binnen onze scholen met een voucher-systeem.

Voor meer informatie bekijk onze website, en word onderdeel van de LinkedIn groep alumni MentorProgramma Friesland.

Organisatie


Dit evenement wordt aangeboden door MentorProgramma Friesland en haar alumni-bestuur, in samenwerking met Present Promotions en SpareSpace.
Het evenement is een onderdeel van de Social Challenges platform van de Europese Commissie.

terug
nhl-stenden-uas
md46
md47
nordwin
van hall larenstein