NL EN

Ambassadeurs

In verband met de goede link naar het bedrijfsleven / werkveld, wordt er gewerkt met een groep van ambassadeurs die verbonden zijn aan het programma. Ze zijn directeuren, eigenaren en/of bestuurders van bedrijven en organisaties van belang, in de provincie Friesland. Ze nemen het programma mee in hun werk- en netwerkactiviteiten en dragen de doelstellingen uit. Door hun betrokkenheid groeit het programma aan netwerk, mogelijkheden en middelen.

Onze ambassadeurs zijn:


dhr. Rob Lijzenga, Rabobank International

mw. Ali Tilma, decaan ROC Friese Poort

mw. Geke Walsma, beleidsambtenaar Provincie Fryslan

mw. Monique Rienks, ondernemer

dhr. Fokke Martini, ondernemer en bestuurslid Commerciele Club Leeuwarden

nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall