NL EN

Co÷rdinatiepunt en team

Contactpersonen


Contactpersoon voor activiteiten ten behoeve van mbo locaties zijn:
mw. Marja Guitoneau, via e-mail
mw. Kamilla Gorczynska, via e-mail


Contactpersoon voor activiteiten ten behoeve van hbo locaties is:
mw. Marrit Boelens, via e-mail
mw. Jeanette Nieuwenhuis, via e-mail

Co÷rdinatiepunt


De coördinatie van het programma gebeurt in het coördinatiepunt MentorProgramma Friesland, door de betrokkenheid van medewerkers, mentoren en studenten. Zij zorgen voor het organiseren van het programma provincie breed. Werkzaamheden zijn:


· Voorlichtingen geven om mentoren, mentees, studentmentoren en stagiaires te werven;

· Mentorkoppelingen tot stand brengen en begeleiden;

· Organiseren van thema- en netwerkbijeenkomsten voor mentoren, studentmentoren en relaties;

· Acquisitie activiteiten voor nieuwe opdrachten van het programma: presentaties, netwerken, evenementen organiseren en workshops geven;

· Pr en communicatie activiteiten: website, weblog, flyers, mentormappen, social media;

· Het uitbreiden en verder ontwikkelen van het programma als samenwerkingsprogramma van beroepsonderwijs, overheid en bedrijfsleven in Friesland;

. Initiëren en begeleiden van onderzoeksactiviteiten ter evaluatie, monitoring en doorontwikkeling van de methodiek;

· Zorg dragen voor het interne netwerk van het programma: samenwerken met contactpersonen per locatie; verdere ingangen creëren, presentaties geven en activiteiten uitvoeren voor directies, docententeams en andere professionals in het onderwijs;

· Aansporen van nieuwe mogelijkheden voor het programma en het uitbreiden van extern netwerk: bedrijfsleven, zakelijke netwerken, instellingen, politiek, etc;

· Doorontwikkelen van de methodiek van het programma in een veranderende maatschappelijke context;

· Verzamelen van gegevens voor de verslaglegging en financiële verantwoording van het programma; stukken voorbereiden voor de stuurgroep, klankbordgroep en Colleges van Bestuur;

· Volgen van landelijke / maatschappelijke / internationale ontwikkelingen in verband met vernieuwing; zoeken naar nieuwe partners, subsidies, materiaal en kennis;

· Fondsenwerving en subsidieaanvragen;

· Onderhouden van mediacontacten;

· Ontwikkelen en uitvoeren van workshops en trainingen voor andere mentorprogramma's in het land om opgebouwde deskundigheid te delen;

· Vertegenwoordigen van het programma bij landelijke en Europese netwerken rondom mentoring.

 

nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall