NL EN

Mentoring als instrument

Hoe zet  MentorProgramma Friesland het instrument 'mentoring' in?

Mentoring is een instrument met een brede toegepassing in de maatschappij. Het is een vorm van coaching en netwerken en levert een wezenlijke bijdrage aan de groei en succes van een ander. Mentoring geeft erkenning en herkenning. Het biedt rolmodelschap, stimulans en een luisterend oor aan de deelnemers. De deelnemers – mentees – bereiken hun doelen sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die hetzelfde pad al eerder heeft afgelegd. Zij maken gebruik van de successtrategieen van de mentor.

De kracht van mentoring zit in het feit dat alle betrokkenen er baat bij hebben. De mentee krijgt meer zelfvertrouwen en het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan. De mentor kan eigen vaardigheden als leider, trainer en coach verder ontwikkelen.

Mentoring betekent een extra stimulans voor deelnemers om hun beroepswensen- en levenswensen te realiseren. Wanneer in de eigen omgeving een luisterend oor en positief voorbeeld ontbreekt, kan een mentor helpen bij dilemma’s op het terrein van school of werk. Een mentor heeft de rol van vertrouwenspersoon, gids, coach, onderwijzer en vriend.

Deze rolmodellen zijn een sleutelfactor voor succes. Met behulp van de mentorrelatie ziet de mentee dat studie en werk tot de mogelijkheden behoren en raakt gemotiveerd om door te gaan in plaats van om op te geven.nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall