NL EN

Rollen van een mentor

Het meest wezenlijke aspect van het mentorschap is dat een ervaren persoon zich verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van een onervaren persoon. In deze visie zijn de belangrijkste functies van een mentor de volgende:

Leraar:
ontwikkelt de intellectuele en technische vaardigheden van een leerling;
een mentor helpt reeds aanwezige bekwaamheden en vaardigheden ontwikkelen

Sponsor:
maakt de arbeidsmarkt, de werkorganisaties voor een beginneling toegankelijker

Gast en gids:
begeleidt en introduceert de beginneling op de arbeidsmarkt

Voorbeeld:
toont een manier van leven en een bepaalde prestatie; de mentor vervult een voorbeeldfunctie voor de jongere leerling, met als belangrijkste doel om ambities bij de jongere leerling te ontwikkelen.
De mentor is meer dan een rolmodel: de boodschap is niet be as I am maar be as you can be. Deze vorm van mentoring vereist een hoge mate van betrokkenheid en een persoonlijke relatie tussen mentor een mentee.

Adviseur:
geeft advies, opbouwende kritiek en morele steun aan beginnelingen en toont daarbij een zekere genegenheid. Mentoring is bedoeld om mogelijkheden te creren en te ondersteunen en, is niet enkel het geven van instructies. Een mentor moet ondersteunen en stimuleren, in plaats van instrueren. In tegenstelling tot een trainer hoeft een mentor niet per definitie bekwamer te zijn dan de mentee, maar meer ervaring is wel een vereiste.

nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall